BEZPŁATNY e-book

Realizacja praw pacjenta w świetle RODO na praktycznych przykładach


 

Od 25 maja 2018 r. wszystkie placówki medyczne zobowiązane są stosować przepisy wynikające z unijnego rozporządzenia potocznie nazywanego RODO. O ile przed tą datą można było przygotować się organizacyjnie do nowych regulacji, o tyle od 25 maja konieczne jest ich stosowanie w praktyce. Rozporządzenie unijne ma wyższą rangę niż polskie ustawy, w związku z czym powinno być stosowane w pierwszej kolejności. Zderzenie prawa unijnego i krajowego może okazać się problematyczne dla placówek medycznych. Celem Wolters Kluwer jest dzielenie się profesjonalną wiedzą z osobami zawodowo związanymi z prawem ochrony zdrowia, dlatego przygotowaliśmy krótki przewodnik.