BEZPŁATNY e-book
Naruszenia praw pacjenta w placówkach medycznych

Naruszenia praw pacjenta w placówkach medycznych

Pomimo, że od wejścia w życie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta minęło już ponad 9 lat, to dopiero w ostatnich latach popularność zyskała przewidziana w niej możliwość wszczęcia przez Rzecznika Praw Pacjenta (RPP) postępowania w sprawie naruszenia zbiorowych praw pacjenta.

 
BEZPŁATNY e-book

Realizacja praw pacjenta w świetle RODO na praktycznych przykładach


 

Od 25 maja 2018 r. wszystkie placówki medyczne zobowiązane są stosować przepisy wynikające z unijnego rozporządzenia potocznie nazywanego RODO. O ile przed tą datą można było przygotować się organizacyjnie do nowych regulacji, o tyle od 25 maja konieczne jest ich stosowanie w praktyce. Rozporządzenie unijne ma wyższą rangę niż polskie ustawy, w związku z czym powinno być stosowane w pierwszej kolejności. Zderzenie prawa unijnego i krajowego może okazać się problematyczne dla placówek medycznych. Celem Wolters Kluwer jest dzielenie się profesjonalną wiedzą z osobami zawodowo związanymi z prawem ochrony zdrowia, dlatego przygotowaliśmy krótki przewodnik.