W Pakiecie Księgowość znajduje się szereg informacji i bogata baza wiedzy związanej z prowadzeniem ewidencji księgowej zdarzeń gospodarczych w podmiotach leczniczych.


W wersji Premium istnieje możliwość kupienia wymiennie Pakietu Księgowość z Pakietem Finanse.

Pakiet obejmuje między innymi:

  • Komentarz do Ustawy o rachunkowości,
  • Komentarz do ustaw: PIT, VAT, CIT,
  • Kwestie związane z podatkami dochodowymi.Pakiet Księgowość jest doskonałym wsparciem podczas:prowadzenia ewidencji księgowej oraz ujmowania zdarzeń gospodarczych w publicznych podmiotach leczniczych,
wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenia wyniku finansowego w podmiocie leczniczym,
 
przygotowania i przeprowadzania inwentaryzacji w placówce medycznej,
księgowania wszystkich operacji finansowych (pakiet zawiera gotowe do zastosowania plany kont, w tym plan kont dla podmiotów leczniczych),
 
rozliczeń podatkowych m.in. w podatku dochodowym od osób prawnych, czy w podatku dochodowym od towarów i usług,
klasyfikacji wszystkich przychodów i wydatków w klasyfikacji budżetowej,
 
nadchodzących zmianach w przepisach,
problemów związanych z zatrudnianiem, rozliczaniem i zwalnianiem pracowników.
 
 Usługi dostępne w ramach pakietu Księgowość:
w wersji premium

w wersji optimum i premium
 EksperciAdam Błaszko
Członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej, były pracownik izb i urzędów skarbowych, specjalista z zakresu finansów publicznych.

Elżbieta Gaździk
doświadczona księgowa (licencja Ministerstwa Finansów), obecnie główna księgowa w samorządowej jednostce budżetowej, specjalista z zakresu zamówień publicznych, rachunkowości budżetowej, w szczególności samorządowych jednostek budżetowych, zakładów budżetowych oraz gospodarstw pomocniczych.