Jeden z pakietów dostępnych w Ramach LEX Medica.


W Wersji Premium istnieje możliwość zamówienia zamiennie Pakietu Finanse z Pakietem Księgowość.

Pakiet Finanse zawiera praktyczną bazę wiedzy z zakresu:
  • finansów publicznych i rachunkowości budżetowej,
  • rachunkowości finansowej,
  • podatków,
  • sprawozdawczości budżetowej,
  • windykacji.


Pakiet Finanse pomoże Ci w:uniknięciu błędów w rozliczeniach podatkowych m.in. w podatku dochodowym od osób prawnych, czy w podatku dochodowym od towarów i usług,
prowadzeniu ewidencji księgowej oraz ujmowaniu zdarzeń gospodarczych w publicznych podmiotach leczniczych,
 
księgowaniu każdej operacji finansowej,
zaklasyfikowaniu przychodów i wydatków w klasyfikacji budżetowej,
 
przygotowaniu i przeprowadzeniu procesu windykacji na każdym etapie.
 


Usługi dostępne w ramach pakietu finanse:
w wersji premium

w wersji optimum i premium
 


EksperciKrystyna Gąsiorek
ekonomistka, specjalistka w zakresie sprawozdawczości budżetowej i finansów publicznych, autorka wielu publikacji w tym zakresie, wykładowca w wielu ośrodkach szkoleniowych w Polsce.

Dorota Skrzypska
doktor Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego Kierownik Sekcji Finansowo-Księgowej Agencji Nieruchomości Rolnych Oddziału Terenowego w Szczecinie, była pracownik jednostki organizacyjnej gminy na stanowisku głównego księgowego.