Norbert Bonin

Użytkownicy LEX mogą już zapoznać się z nowym komentarzem praktycznym dotyczącym obowiązkowego prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej. Autorka zwraca w niej uwagę m.in. na zakres wspomnianego zadania oraz na rodzaj dokumentacji prowadzonej w tej formie.

 Szkolenie online

Początek każdego roku kalendarzowego zawsze obfituje w zmiany w prawie ochrony zdrowia. Nie inaczej było w tym roku, w związku z czym należy przygotować się na wejście w życie szeregu istotnych z punktu widzenia podmiotów leczniczych przepisów. Modyfikacje te będą dotyczyły m.in. zasad prowadzenia dokumentacji medycznej w formie elektronicznej, obowiązków świadczeniodawców związanych z cyberbezpieczeństwem czy zadań wynikających z ustawy o e-skierowaniach oraz listach oczekujących na udzielenie świadczenia.

 

Korulczyk Katarzyna

Jedną z ważniejszych zmian, jakie z dniem 25.05.2018 r. wprowadziło RODO, było poszerzenie obowiązku informacyjnego realizowanego względem pacjentów. Na czym polega obowiązek informacyjny? To obowiązek nakładany na administratora danych osobowych, polegający na przekazaniu pacjentowi szeregu określonych prawem informacji, związanych z przetwarzaniem jego danych osobowych.