Quiz „Koronawirus a podatki”

10 pytań

Sprawdź swoją wiedzę z zakresu zmian przepisów podatkowych i zdobądź 7-dniowy bezpłatny dostęp do programu LEX Księgowość.

LEX Księgowość to program w którym znajdziesz wszystkie informacje i narzędzia niezbędne do realizacji codziennych zadań księgowo-podatkowych. Warto zdobyć do niego dostęp!

W produkcie:

  • NOWOŚĆ! Specjalna wyszukiwarka stawek VAT
  • Moduł LEX Alert Koronawirus
  • Edytowalne wzory dokumentów
  • Możliwość udziału w certyfikowanych szkoleniach online
  • Możliwość konsultacji problemowych kwestii z ekspertami poprzez e-mail i/lub infolinię ekspercką

Zachęcamy do rozwiązania QUIZU

Zaznacz jedną odpowiedź

Podstawa prawna: § 2 rozporządzenie Ministra Finansów z 27.03.2020 r. w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) i wpłaty należnego podatku przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych (Dz.U. poz. 542)

Zaznacz jedną odpowiedź

Podstawa prawna: art. 52n ust. 2 pkt 2 u.p.d.o.f.

Zaznacz jedną odpowiedź

Podstawa prawna: art. 52k ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.f.

Zaznacz jedną odpowiedź

Podstawa prawna: art. 52l pkt 2 u.p.d.o.f.

Zaznacz jedną odpowiedź

Podstawa prawna: art. 52o ust. 1 u.p.d.o.f.

Zaznacz jedną odpowiedź

Podstawa prawna: art. 52v ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.f.

Zaznacz jedną odpowiedź

Podstawa prawna: art. 15zzn ustawy z 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374)

Zaznacz jedną odpowiedź

Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Finansów z 25.03.2020 r. rozporządzenia w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych (Dz. U. poz. 527)

Zaznacz jedną odpowiedź

Podstawa prawna: Art. 111 ust. 3a pkt 1 lit. b u.p.t.u.

Zaznacz jedną odpowiedź

Podstawa prawna: załącznik nr 3 i nr 10 ustawy o VAT