Monitorowanie zgodności z prawem i procedurami wewnętrznymi

Monitoring zgodności z prawem i procedurami wewnętrznymi w LEX Kontrola Zarządcza

ikona komputera i koperty

Wysłanie listy pytań kontrolnych

Przeprowadzisz badania zgodności z prawem za pomocą gotowych list kontrolnych tworzonych przez ekspertów z danej dziedziny (np.: zamówień publicznych, cyberbezpieczeństwa czy ISO). Możesz też przygotować wewnętrzne listy do własnych procedur.

ikona listy kontrolnej

Tworzenie raportów zgodności / niezgodności w danym obszarze

Dzięki raportom zobaczysz, jakie obszary wymagają poprawy. W ocenie zgodności pomogą Ci m.in. powiązania pytań list kontrolnych z podstawą prawną w LEX* oraz ich odwołania do dokumentów własnych, jakie zgromadziłeś w systemie LEX Baza Dokumentów*.

ikona spotkania trdzech osób

Realizacja działań korygujących i/lub naprawczych

Zaplanujesz i wprowadzisz środki zaradcze w obszarach braku zgodności z przepisami czy wewnętrznymi regulacjami.

*Opcje dostępne dla posiadaczy aktywnych abonamentów systemów: LEX i/lub LEX Baza Dokumentów.

Przykładowe badanie zgodności w oparciu o listy kontrolne

Zrzut ekranu przedstawiający widok badania zgodności w oparciu o listy kontrolne w LEX Kontrola Zarządcza

Zyskujesz podstawę prawną do badania zgodności dzięki integracji LEX Kontrola Zarządcza z systemem LEX

Zrzut ekranu przedstawiający integrację LEX Kontrola Zarządcza z systemem LEX

Zyskujesz też dostęp do wewnętrznej podstawy prawnej dzięki integracji LEX Kontrola Zarządcza z systemem LEX Baza Dokumentów

Zrzut ekranu przedstawiający integrację LEX Kontrola Zarządcza z systemem LEX Baza Dokumentów

Zobacz, jak LEX Kontrola Zarządcza wspiera 5 najważniejszych procesów kontroli zarządczej