Dokumentowanie działań w zakresie kontroli zarządczej

Dokumentowanie działań w zakresie kontroli zarządczej w systemie LEX Kontrola Zarządcza

ikona teczka dokumentów

Wybór raportu

Masz do dyspozycji raporty, które ułatwią Ci udokumentowanie dochowania należytej staranności, np. w procesie zarządzania ryzykiem.

ikona komputera z otwartym dokumentem

Ustalenie zakresu potrzebnych informacji

Wybierasz dane i tworzysz raporty z danego obszaru, dzięki którym możesz przygotować się do kontroli RIO i/lub NIK czy certyfkacji ISO.

ikona dokument raport wykresy

Podsumowanie – gotowe raporty

Analizujesz dane dzięki raportom, takim jak np. zaległe sprawozdania użytkowników czy raport przekrojowy ze sprawozdań. Możesz je też wyeksportować do pliku XLS (Excel) lub PDF.

Przykładowe raporty działań

Zrzut ekranu przedstawiający widok działań w zakresie kontroli zarządczej w LEX Kontrola Zarządcz

Zobacz, jak LEX Kontrola Zarządcza wspiera 5 najważniejszych procesów kontroli zarządczej