Standardy kontroli zarządczej

Standardy stanowią uporządkowany zbiór wskazówek, które osoby odpowiedzialne za funkcjonowanie kontroli zarządczej powinny wykorzystać do tworzenia, oceny i doskonalenia systemów kontroli zarządczej.

WAŻNE! Standardy to jedynie wytyczne, jakie kierownicy JST powinni odpowiednio „zaadaptować” do opracowania własnych szczegółowych rozwiązań i dokumentów dla zarządzanej jednostki.

Celem standardów jest promowanie wdrażania spójnego i jednolitego modelu kontroli zarządczej zgodnego z międzynarodowymi standardami w tym zakresie, z uwzględnieniem specyficznych zadań jednostki i warunków, w jakich działa.

Standardy kontroli zarządczej

Standardy stanowią uporządkowany zbiór wskazówek, które osoby odpowiedzialne za funkcjonowanie kontroli zarządczej powinny wykorzystać do tworzenia, oceny i doskonalenia systemów kontroli zarządczej.

WAŻNE! Standardy to jedynie wytyczne, jakie kierownicy JST powinni odpowiednio „zaadaptować” do opracowania własnych szczegółowych rozwiązań i dokumentów dla zarządzanej jednostki.

Celem standardów jest promowanie wdrażania spójnego i jednolitego modelu kontroli zarządczej zgodnego z międzynarodowymi standardami w tym zakresie, z uwzględnieniem specyficznych zadań jednostki i warunków, w jakich działa.

Standardy uszeregowano w 5 grupach odpowiadających poszczególnym elementom kontroli zarządczej

5 grup standardów kontroli zarządczej

Dowiedz się więcej, pobierz PDF

Dokumentowanie systemu kontroli zarządczej

Prowadzenie dokumentacji kontroli zarządczej jest obowiązkiem każdej jednostki organizacyjnej sektora publicznego.
Dokumentacja ta powinna być spójna, jasna i dostępna dla wszystkich pracowników oraz uwzględniać kontekst działania organizacji (misja, polityki i cele strategiczne), jak również ryzyko.

Zgodnie z art. 70 ustawy o finansach publicznych w ramach kontroli zarządczej muszą corocznie powstać 3 oficjalne dokumenty (publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej):

ikona lupa

Roczny plan działalności, zawierający konkretne cele w ramach poszczególnych zadań budżetowych wraz ze wskazaniem podzadań służących osiągnięciu celów oraz mierniki określające stopień realizacji celu i ich planowane wartości.

ikona waga

Sprawozdanie z wykonania planu działalności.

ikona zweryfikowany dokument

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej – tj. indywidualna samoocena świadomego osiągania rezultatów oraz działań podjętych dla osiągnięcia rozsądnego poziomu pewności, że jednostka funkcjonuje legalnie, efektywnie, oszczędnie oraz terminowo.

Dowiedz się więcej, pobierz PDF