Tylko w ostatniej dekadzie liczba orzeczeń w systemie LEX zwiększyła się 10-krotnie. A każdego dnia przybywa ponad 700 nowych. Praca z orzecznictwem przy tak dynamicznym wzroście jest bardzo utrudniona i stanowi nie lada wyzwanie. Jak poradzić sobie z tak ogromnymi zasobami?

ikona

Rozwiązaniem jest LEX Kompas Orzeczniczy, który wskaże Ci najlepszą drogę do silnej argumentacji.

LEX Kompas Orzeczniczy to pakiet nowoczesnych funkcjonalności i rozwiązań nawigacyjnych

laptop

Sprawnie ustalisz
praktykę orzeczniczą,

która popiera dany pogląd

Łatwo
zweryfikujesz

istotę orzeczenia

Ograniczysz ryzyko
pominięcia
ważnych orzeczeń

Nie zaskoczą Cię
argumenty

strony przeciwnej

Czy wiesz, jak skrócić czaspoświęcany na analizęorzecznictwa?

TAK, chcę poznać ofertę LEX Kompas Orzeczniczy w BARDZO atrakcyjnej cenie

Jakie unikalne rozwiązania zawiera LEX Kompas Orzeczniczy?

Orzeczenia seryjne
grupowanie orzeczeń w ramach
jednej pozycji na listach
wyszukiwania

Orzeczenia podobne
prezentacja orzeczeń o podobnej treści

Wybór eksperta
wskazanie istotnych orzeczeń wybranych przez eksperta

Pokaż tezę w uzasadnieniu
szybkie przejście do fragmentu w treści orzeczenia, z którego pochodzi teza

Ponadto nowe rozwiązania nawigacyjne ułatwiające pracę z LEX Kompasem Orzeczniczym,
tj. dodatkowa zakładka na listach wynikowych, nowy widok menu jednostki, dodatkowy panel w widoku orzeczenia.

ikona

Integralną część LEX Kompas Orzeczniczy stanowi ponad 2300 linii orzeczniczych, które zawierają główne poglądy lub dominujące trendy w kontrowersyjnych sprawach.

ikona

Dzięki pracy z LEX Kompas Orzeczniczy możesz zmniejszyć ryzyko przeoczenia istotnych orzeczeń i skrócić średni czas na research prawniczy nawet o 30%

Orzeczenia seryjne

– to orzeczenia o niemal identycznej treści w zakresie sentencji, opisu stanu faktycznego, jak i uzasadnienia prawnego. Na liście wynikowej prezentowane są jako grupa powiązanych orzeczeń, a nie jako pojedyncze pozycje. Dzięki ich pogrupowaniu lista wynikowa jest krótsza i bardziej czytelna. 

Korzyść dla Ciebie:

Przeszukiwanie rozbudowanych list orzeczeń nie jest już tak czasochłonne jak wcześniej, dzięki krótszej liście wynikowej. Zdecydowanie szybciej docierasz do orzeczeń, które popierają obrany przez Ciebie pogląd. Ponadto ograniczasz ryzyko przeoczenia istotnych orzeczeń. 

ikona
Wskazówki:
  • Możesz sam zdecydować i zapisać w ustawieniach konta, którą listę
    wynikową chcesz otrzymywać - standardową czy skróconą zawierającą orzeczenia seryjne.
  • Możesz przyjąć, że jeżeli w grupie orzeczeń seryjnych występuje orzeczenie z tezą, to dana teza jest właściwa dla wszystkich orzeczeń w tej grupie.

Orzeczenia podobne

– to orzeczenia najbardziej zbliżone merytorycznie do aktualnie przeglądanego. Jest to nowa kategoria wzbogacająca listę dokumentów powiązanych z danym orzeczeniem.

Korzyść dla Ciebie:

Szybciej docierasz do orzeczeń powiązanych merytorycznie z aktualnie analizowanym. Zyskujesz przejrzysty podział orzeczeń wspierających Twoją argumentację, jak i strony przeciwnej. Sprawnie przeglądasz istniejące linie orzecznicze.

ikona
Wskazówki:
  • Listę orzeczeń podobnych możesz zawęzić według różnych dostępnych kryteriów, np. rodzaj sądu, siedziba czy rodzaj orzeczenia.
  • Dodatkowo możesz ją przeszukiwać według występowania w niej określonych fraz.

Funkcja wybór eksperta

- wskazanie istotnych orzeczeń wybranych przez eksperta. Jest to pierwszy autorski wybór orzeczeń i piśmiennictwa do Kodeksu Cywilnego sporządzony przez byłego sędziego Sądu Najwyższego Prof. Jacka Gudowskiego. Wybory orzecznictwa są aktualizowane oraz powiązane z zasobami systemu LEX. Stanowią zapowiedź wyboru orzeczeń przez ekspertów dla kolejnych aktów prawnych.

Korzyść dla Ciebie:

Nie musisz już sam dokonywać wyboru orzeczeń. Wystarczy, że wybierzesz orzeczenia, które rekomenduje Ci ekspert. Poglądy znajdujące się w tezach wskazanych przez eksperta mogą odgrywać praktyczną pomoc w procesie stosowania prawa.

ikona
Wskazówki:
  • Możesz korzystać z nowego sposobu nawigacji po dokumentach powiązanych. Dostępne kategorie dokumentów, w tym wybór eksperta, prezentowane są jako lista, a szczegóły widać po kliknięciu w nazwę kategorii.
  • Możesz sortować orzeczenia według ważności uznanej przez eksperta.

Funkcja pokaż tezę w uzasadnieniu

– przejście z tezy do fragmentu uzasadnienia, z którego teza pochodzi za pomocą jednego kliknięcia. Umożliwia to natychmiastową weryfikację okoliczności, w których wyrażono pogląd zawarty w analizowanej tezie.

Korzyść dla Ciebie:

Zyskujesz pewność, że teza pochodzi z tekstu orzeczenia sądu. Dodatkowo w części przypadków od razu sprawdzisz, czy dany pogląd wpisuje się w istniejące linie orzecznicze lub stoi w opozycji do dotychczasowego stanowiska sądów.

ikona
Wskazówki:
  • Niektóre orzeczenia mogą liczyć kilka, a nawet kilkanaście stron. Funkcja pokaż tezę w uzasadnieniu umożliwia natychmiastowe ustalenie kontekstu tezy.
  • Funkcja jest dostępna dla orzeczeń otezowanych przez zespół redakcyjny systemu LEX które są publikowane w systemie informacji prawnej od początku 2020 r.

TAK, chcę poznać ofertę LEX Kompas Orzeczniczy w BARDZO atrakcyjnej cenie