Moduł obejmuje zbiór komentarzy z następujących dziedzin: prawo podatkowe, prawo finansowe, prawo administracyjne, prawo konstytucyjne, prawo budowlane, prawo zamówień publicznych, prawo samorządowe, prawo medyczne, postępowanie egzekucyjne w administracji, gospodarka nieruchomościami, ochrona środowiska i przyrody, prawo oświatowe, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, pomoc społeczna, prawo geodezyjne i kartograficzne.

Komentarzy autorstwa największych autorytetów z dziedziny, m.in.:

Kodeks postępowania administracyjnego

prof. dr hab. A. Wróbel,
dr hab. M. Jaśkowska

 

dr hab. A. Matan,
dr hab. prof. nadzw. G. Łaszczyca,
prof. dr hab. C. Martysz

 

dr hab. P. PrzybyszPostępowanie egzekucyjne w administracji

dr hab. P. Przybysz

 

prof. dr hab. D. R. Kijowski (red.)Ordynacja podatkowa

prof. dr hab. C. Kosikowski,
prof. dr hab. L. Etel

 

dr S. Babiarz, B. Dauter, B. Gruszczyński
prof. dr hab. R. Hauser
dr hab. prof. nadzw. A. Kabat
M. Niezgódka-MedekPrawo geodezyjne i kartograficzne

dr hab. prof. nadzw. G. Szpor (red.)

 

prof. dr hab. J. Lang, dr E. Stefańska,
dr J. MaćkowiakPlanowanie i zagospodarowanie przestrzenne

prof. dr hab. H. Izdebski, dr I. Zachariasz

 

dr P. Sosnowski, dr K. Buczyński,
dr J. Dziedzic-Bukowska, dr J. JaworskiPrawo ochrony środowiska

dr hab. prof. nadzw. Z. Bukowski, dr hab. prof. nadzw. E. Czech, dr K. Karpus, prof. dr hab. B. Rakoczy

 

K. GruszeckiPrawo zamówień publicznych

dr W. Dierżanowski, J. Jerzykowski, M. Stachowiak

 

dr S. Babiarz, dr hab. prof. nadzw. Z. Czarnik,
dr P. Jandak, P. Pełczyński

 

dr A. Sołtysińska-Łaszczyca

 

 

Postępowanie przed sądami administracyjnymi

B. Dauter, B. Gruszczyński,
dr hab. prof. nadzw. A. Kabat
M. Niezgódka-Medek

 

dr hab. prof. nadzw. J. P. Tarno

 

prof. dr hab. T. Woś (red.)Finanse publiczne

prof. dr hab. C. Kosikowski

 

L. Lipiec-WarzechaRachunkowość

prof. dr hab. K. Winiarska

 

prof. dr hab. T. KiziukiewiczUstawa o gospodarce nieruchomościami

prof. dr hab. S. Kalus (red.)

 

G. Bieniek (red.)

 

E. Bończak-KucharczykDziałalność lecznicza

dr M. Dercz, T. Rek

 

dr F. Grzegorczyk, T. Rytlewski
U. Walasek-Walczak, T. Głąb,
M. Dulińska, M. PotocznyPrawo budowalne

prof. dr hab. M. Wierzbowski (red.)

 

A. Gliniecki (red.)Karta nauczyciela

A. Barański, M. Szymańska
J. Rozwadowska-SkrzeczyńskaPomoc społeczna

dr I. Sierpowska

 

dr W. Maciejko, dr P. ZaborniakUstawa o odpadach

prof. dr hab. B. Rakoczy, dr K. Karpus

 

prof. dr hab. W. Radecki, dr J. Jerzmański