Moduł zawiera komentarze omawiające ustawy z zakresu prawa pracy. Polecamy komentarze do kodeksu pracy omówione przez wielu cenionych praktyków, a także do takich ustaw, jak regulujące pragmatyki służbowe, zbiorowe prawo pracy, prawo ubezpieczeń społecznych oraz wiele innych.

Komentarzy autorstwa największych autorytetów z dziedziny, m.in.

Prawo ubezpieczeń społecznych

prof. dr hab. K. W. Baran (red.),
dr hab. prof. nadzw. K. Antonów

 

dr hab. K. Ślebzak

 

mec. P. Kostrzewa

 

dr hab. J. Wantoch-Rekowski (red. nauk.)Pragmatyki służbowe

dr hab. prof. nadzw. J. Stelina,
dr M. Rycak, dr A. Rycak, J. Stępień

 

dr M. Mazuryk, W. Drobny,
P. Zuzankiewicz

 

prof. dr hab. K. Rączka, J. Jagielski

 

mec. A. Rzetecka-Gil

Zbiorowe prawo pracy

prof. dr hab. K. W. Baran

 

dr K. Jaśkowski

 

dr J. ŻołyńskiKodeks pracy

prof. dr hab. M. Gersdorf,
prof. dr hab. K. Rączka

 

prof. dr hab. L. Florek (red. nauk)

 

dr K. Jaśkowski, dr E. Maniewska

 

prof. dr hab. K. W. Baran (red. nauk.)

 

J. Iwulski, prof. dr hab. W. Sanetra

 

M. T. Romer