Moduł obejmuje zbiór komentarzy z następujących dziedzin: prawo karne materialne. prawo karne procesowe , prawo karne skarbowe, prawo karne wykonawcze, prawo wykroczeń materialne, prawo wykroczeń procesowe, postępowanie w sprawach nieletnich.

Komentarzy autorstwa największych autorytetów z dziedziny, m.in.

Kodeks wykroczeń

prof. dr hab. Tomasz Grzegorczyk (red.)

 

prof. dr hab. Marek Mozgawa (red.)

 

prof. dr hab. Tadeusz Bojarski (red.)

 

prof. dr hab. Ryszard StefańskiKodeks karny

prof. dr hab. Andrzej Zoll (red.)

 

prof. dr hab. Marian Filar (red.)

 

prof. dr hab. Marek Mozgawa (red.)

 

prof. dr hab. Tadeusz Bojarski (red.)

 

prof. dr hab. Andrzej Marek

 

prof. dr hab. Jacek Giezek (red.)Kodeks postępowania karnego

prof. dr hab. Tomasz Grzegorczyk

 

prof. dr hab. Jan Grajewski,
prof. dr hab. Lech K. Paprzycki (red.),
dr hab. prof. nadzw. Sławomir Steinborn

 

dr hab. Dariusz Świecki (red.)

 

dr Wincenty GrzeszczykKodeks karny wykonawczy

Kazimierz Postulski

 

Krzysztof DąbkiewiczPostępowanie w sprawach nieletnich

dr Piotr Górecki,
prof. dr hab. Stanisław Stachowiak

 

prof. dr hab. Tadeusz Bojarski,
dr Ewa Kruk,
prof. dr hab. Edward SkrętowiczKodeks karny skarbowy

prof. dr hab. Tomasz Grzegorczyk

 

Anna Wielgolewska,
Andrzej Piaseczny

 

dr hab. prof. nadzw Piotr Kardas,
dr Grzegorz Łabuda,
dr Tomasz RazowskiKodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

prof. dr hab. Tomasz Grzegorczyk

 

dr hab. prof. nadzw. Maciej Rogalski (red.)

 

Janusz Lewiński