Moduł obejmuje zbiór komentarzy z następujących dziedzin: prawo cywilne materialne, prawo cywilne procesowe, prawo rodzinne i opiekuńcze, prawo  gospodarcze, prawo handlowe, prawo konsumenckie, prawo bankowe, prawo spółdzielcze, prawo rynku kapitałowego, prawo zamówień publicznych, prawo upadłościowe, prawo własności przemysłowej, prawo własności intelektualnej, prawo prasowe.

 

Ponad 990 komentarzy autorstwa największych autorytetów m.in.

Kodeks cywilny

prof. dr hab. Andrzej Kidyba (red.)

 

Jacek Gudowski (red.)

 

dr hab. prof. nadzw. Jerzy Ciszewski

 

prof. dr hab. Małgorzata Pyziak-Szafnicka (red.),
dr hab. Paweł Księżak (red.)Prawo zamówień publicznych

dr Włodzimierz Dierżanowski, Jarosław Jerzykowski,
Małgorzata Stachowiak

 

dr Paweł Janda, Piotr Pełczyński,
Stefan Babiarz, Zbigniew CzarnikPrawo wekslowe

Izabela Heropolitańska

 

dr Jacek Jastrzębski,
dr hab. prof. nadzw. Maciej KalińskiKodeks postępowania cywilnego

prof. dr hab. Tadeusz Ereciński (red.)

 

prof. dr hab. Tadeusz Wiśniewski,
dr hab. Henryk Dolecki

 

prof. dr hab. Andrzej Jakubecki

 

dr hab. Małgorzata Manowska (red.)

Kodeks rodzinny i opiekuńczy

dr hab. Henryk Dolecki,
dr hab. prof. nadzw. Tomasz Sokołowski

 

prof. dr hab. Kazimierz Piasecki (red.)

 

dr hab. Grzegorz Jędrejek

Kodeks spółek handlowych

prof. dr hab. Andrzej Kidyba (red.)

 

dr hab. Tomasz Siemiątkowski,
Radosław Potrzeszcz

 

dr Matusz RodzynkiewiczPrawo upadłościowe i naprawcze

prof. dr hab. Feliks Zedler,
prof. dr hab. A. Jakubecki

 

prof. dr hab. Antoni Witosz (red.),
dr Aleksander Jerzy Witosz (red.)Prawo autorskie

prof. dr hab. J. Barta,
prof. dr hab. R. MarkiewiczUstawa o ochronie konkurencji i konsumentów

prof. nadzw. dr hab. Konrad Kohutek,
dr Małgorzata Sieradzka

 

dr hab. Cezary Banasiński (red.),
prof. dr hab. Eugeniusz Piontek (red.)

 

Aleksander Stawicki (red.),
Edward Stawicki (red.)Ustawa o księgach wieczystych i hipotece

prof. dr hab. Jerzy Pisuliński (red.)

 

dr Helena Ciepła,
Ewa Bałan-Gonciarz

Prawo bankowe

prof. dr hab. Zbigniew Ofiarski

 

prof. dr hab. Fryderyk Zoll (red.)

 

Arkadiusz Kawulski