• Przyśpieszono działanie poszczególnych modułów,
 • Usprawniono oznaczanie pozycji niezatwierdzonych i nieuregulowanych na finansach,
 • Umożliwiono wyłączenie słownika ortograficznego w pliku Parametry.xml (w tym celu należy ustawić atrybut "Slowniki" na "0"),
 • Usprawniono deaktywację firm,
 • Usprawniono generowanie raportów na czynnościach i poczcie,
 • Usprawniono przechowywanie waluty na dokumentach finansowych,
 • Usprawniono synchronizację z MS Outlook.
 • Dodano na sprawach możliwość seryjnego, automatycznego generowania faktur proforma (opis),
 • Dodano możliwość wykonywania kopii zapasowych baz systemu DMS dla wersji Platinum (opis),
 • Dodano wyróżnienie pozycji niezatwierdzonych i nieuregulowanych na finansach (opis),
 • Dodano obsługę automatycznej aktualizacji programu (opis),

 • usprawniono wybieranie wykonawców dla terminu,
 • usprawniono wysyłanie e-maili z terminu,
 • przyspieszono działanie modułu Czynności i Koszty,
 • usprawniono wyszukiwanie czynności pocztowych po sposobie wysyłki.
 • Dodano wykonywanie automatycznej kopii bazy danych przy zamykaniu programu (opis),

 • Rozszerzono raport ze spraw windykacyjnych
 • Usprawniono wyszukiwanie
 • Usprawniono wystawianie faktur
 • Wprowadzono SWIFT na szablonie faktury
 • Wprowadzono wyszukiwanie po kodzie kreskowym
 • Usprawniono działanie modułu Dokumenty (dla wersji Platinum)