• Wprowadzono możliwość definiowania własnych pól na kontaktach
 • Dodano możliwość edycji osoby wprowadzającej sprawę (opcja w parametrach programu)
 • Rozbudowano system rozliczania godzinowo z limitem godzin

 • Poprawiono tworzenie czynności na podstawie terminu w module Kalendarz
 • Ulepszono synchronizację z programem Outlook
 • Ulepszono współpracę z drukarkami fiskalnymi POSNET
 • Rozbudowano analityki:  

- o przychód wg pracownika oraz wg klienta/pracownika dla wag liczonych wg osób fakturowanych

- o kolumnę 'osoba fakturowana' dla ww. zestawień analitycznych

 • Dodano nową numerację faktur (rr/mm/Nrm, rr/mm/Nrr, rrrr/mm/Nrm, rrrr/mm/Nrr)
 • Dodano moduł szczegółowego informowania o błędach
 • Uwidoczniono datę przyjęcia sprawy na liście spraw
 • Umożliwiono zmianę formy rozliczenia w przypadku, gdy już zostały wystawione faktury (opis)
 • Dodano nr listu poleconego w oknie Poczty
 • Rozszerzono dane kontaktu o pola e-mail, skype , etc. w oknie kontaktu
 • Wprowadzono możliwość definiowania własnych pól na czynnościach
 • Dodano pole domyślny rabat w oknie kontaktu (opis)
 • Dodano widok miesięczny Kalendarza
 • Usprawniono rozliczanie faktur - kwota do uregulowania uwzględnia wartość korekty (opis)
 • Dodano możliwość zapamiętywania ostatnio użytych filtrów wyszukiwania (opis)
 • Rozszerzono domyślne ustawienia Pracowników (opis)
 • W analityce wprowadzono przypisywanie przychodu ze spraw ryczałtowych osobie prowadzącej sprawę (w przypadku braku zafakturowanych godzin)
 • Usprawniono wystawianie faktur korygujących
 • Udostępniono kursy walut na druku korekty
 • Poprawiono import kontaktów, spraw, czynności