• Umożliwiono podpinanie wielu kontaktów pod firmowy login dla KP.WEB
 • Ulepszono definiowanie ścieżki dostępu do katalogu kopii zapasowych bazy danych
 • Wprowadzono możliwość wyszukiwania w module Kasa
 • Wprowadzono dodatkowe prawo związane z modułem Kasa
 • Poprawiono synchronizację z programem Outlook (wersja Kancelarii Prawnej Silver)

 • Dodano nowy moduł Kasa (zarządzanie wpłatami i wypłatami)
 • Rozbudowanie synchronizacji z MS Outlook
 • Rozbudowano wtyczkę do importu dokumentów z MS Outlook o współpracę z MS Outlook 2010

 • Dodano możliwość automatycznej zmiany ścieżek dla wszystkich dokumentów
 • Zaktualizowano serwer bazodanowy Firebird v2.1.3 (usunięcie konieczności instalacji biblioteki kp_udf.dll)
 • Dodano kolumnę z polskim VAT'em na raporcie faktury obcej

 • Dostosowano program do zmian wysokości stawek VAT
 • Usprawiono generowanie załącznika do faktury (sprawy ryczałtowe)
 • Usprawniono moduł importu z programu Excel