• Zaktualizowano serwer bazodanowy Firebird do najnowszej wersji 2.5.2
 • Dodano możliwość włączenia ograniczenia wprowadzania czynności do określonej daty
 • Dodano podsumowanie po czasach czynności na raporcie zbiorczym oraz czynności osób

 • Dodano możliwość generowania duplikatów korekt
 • Usprawniono proces tworzenia domyślnych katalogów dokumentów dla kontaktów oraz spraw dla KP w wersji Gold oraz Silver
 • Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA FINANSÓW z dnia 11 grudnia 2012 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług, wprowadzono następujące usprawnienia:
 • Dodano możliwość zmiany nagłówków dokumentów z Faktura VAT na Faktura oraz Faktura korygująca VAT na Faktura korygująca

 • Uzupełniono wykaz instytucji w repertorium w module Sprawy o listę prokuratur
 • Uwidoczniono kwotę podatku VAT na listach w modułach Koszty i Finanse
 • Umożliwiono dodawanie dokumentów poprzez przeciągnięcie dowolnego pliku na główne okno programu (drag&drop)

 • Wprowadzono system zarządzania dokumentami DMS dla KP w wersji Platinum
 • Polepszono prezentację telefonów w module Kontakty
 • Zaktualizowano bazę sądów i instytucji