• Dodano nowy moduł - Zadania (pozwala on na przypisywanie do konkretnych pracowników kancelarii zadań, ze wskazaniem terminu ich wykonalności)
 • Dodano możliwość generowania faktury do paragonu anonimowego po przekroczeniu 7 dni od daty jego wystawienia
 • Rozszerzono oznaczenie dla klientów zagranicznych na kontakcie (pole Terytorium)

 • Usprawniono dodawanie e-maili z programu Microsoft Outlook
 • Umożliwiono prezentację czasu czynności na załączniku do faktury w formie hh:mm
 • Zaktualizowano ustawowe stopy odsetkowe
 • Usprawniono działanie funkcji "Rozlicz czynności" w zakładce Finanse w Module Sprawy
 • Dodano historię ostatnio otwieranych czynności dla danego użytkownika
 • Ulepszono działanie stopera (zapytanie o zapisanie czasu lub czynności przy zamykaniu okna stopera)

 • Dodano możliwość określenia przyczyny korekty zgodnie z USTAWĄ Dz.U.2013.35 z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług
 • Dodano możliwość wystawiania faktur uproszczonych (do 450zł) zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA FINANSÓW z dnia 11 grudnia 2012 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług
 • Usprawniono moduł Finanse

 • Rozwiązano problem połączenia klienta z serwerem DMS w przypadku niektórych konfiguracji sieci
 • Poprawiono wyświetlanie czasu fakturowanego na raportach dla Kancelarii Prawnej Silver
 • Poprawiono wyświetlanie listy dokumentów finansowych (wyeliminowano niepotrzebne pogrubienie rekordów)