• Usprawniono obsługę praw do modułów
 • Zaktualizowano bazę sądów i instytucji

 

 

 • Dodano możliwość definiowania dowolnej ilości szablonów wyszukiwania zaawansowanego dla każdego modułu programu dla każdego użytkownika oddzielnie
 • Dodano kolumnę osoby zlecającej w module Sprawy na liście spraw
 • Dodano sprawdzanie pisowni na wielu polach w programie (w szczególności na polach związanych z uwagami oraz danymi do fakturowania)

 • Umożliwiono przyspieszenie pracy programu, jeśli istnieje wielu pracowników nieaktywnych, na których nikt nie będzie się już logował. Proszę kliknąć na link, aby dowiedzieć się więcej, jak wykorzystać tę funkcjonalność.
 • Dodano funkcjonalność pulpitu głównego zawierającego najważniejsze informacje o niezakończonych sprawach, terminach, zadaniach, czynnościach, kosztach związanych z zalogowanym użytkownikiem oraz dodatkowo nowości prawne
 • Dodano 15 nowych słowników do sprawdzania pisowni, w tym niemiecki i angielski (można wybrać więcej niż jeden naraz)

 • Poprawiono pobieranie kursów walut po zmianach na stronach NBP
 • Rozbudowano import spraw windykacyjnych z programu Excel - sprawy windykacyjne, dokumenty windykacyjne oraz wpłaty windykacyjne
 • Dodano obsługę pakietu Microsoft Office 2016 dla dodawania dokumentów z programów: Outlook, Excel oraz Word

 • Rozszerzono możliwości eksportu dokumentów finansowych (faktur) do programu księgowego (Symfonia)
 • Wyeliminowano "groszowe" rozbieżności pomiędzy fakturą a załącznikiem do faktury
 • Dodano powiązanie zadań z czynnościami, terminami, dokumentami oraz kosztami