• Usprawniono wystawianie faktur korygujących
  • Udostępniono kursy walut na druku korekty
  • Poprawiono import kontaktów, spraw, czynności