• Umożliwiono zmianę formy rozliczenia w przypadku, gdy już zostały wystawione faktury (opis)
  • Dodano nr listu poleconego w oknie Poczty
  • Rozszerzono dane kontaktu o pola e-mail, skype , etc. w oknie kontaktu
  • Wprowadzono możliwość definiowania własnych pól na czynnościach
  • Dodano pole domyślny rabat w oknie kontaktu (opis)
  • Dodano widok miesięczny Kalendarza
  • Usprawniono rozliczanie faktur - kwota do uregulowania uwzględnia wartość korekty (opis)
  • Dodano możliwość zapamiętywania ostatnio użytych filtrów wyszukiwania (opis)
  • Rozszerzono domyślne ustawienia Pracowników (opis)
  • W analityce wprowadzono przypisywanie przychodu ze spraw ryczałtowych osobie prowadzącej sprawę (w przypadku braku zafakturowanych godzin)