• Rozbudowano analityki:  

- o przychód wg pracownika oraz wg klienta/pracownika dla wag liczonych wg osób fakturowanych

- o kolumnę 'osoba fakturowana' dla ww. zestawień analitycznych

  • Dodano nową numerację faktur (rr/mm/Nrm, rr/mm/Nrr, rrrr/mm/Nrm, rrrr/mm/Nrr)
  • Dodano moduł szczegółowego informowania o błędach
  • Uwidoczniono datę przyjęcia sprawy na liście spraw