• Wprowadzono możliwość definiowania własnych pól na kontaktach
  • Dodano możliwość edycji osoby wprowadzającej sprawę (opcja w parametrach programu)
  • Rozbudowano system rozliczania godzinowo z limitem godzin
  • Wprowadzono podczas dodawania spraw domyślną formę rozliczenia jako 'z firm'
  • Dodano pole opis na fakturę dla każdej sprawy oraz firmy
  • Usprawniono opcję informowania o przekroczonym limicie godzin w sprawie (ikona dzwonka)
  • Wprowadzono możliwość importu dokumentów windykacyjnych
  • Rozszerzono import dokumentów finansowych do programu księgowego
  • Usprawniono komunikację z drukarką fiskalną firmy Elzab
  • Wprowadzono grupowe wyłączanie czynności z rozliczania (opcja nie obciążać klienta)
  • Wprowadzono grupowe wyłączanie kosztów z rozliczania (opcja nie obciążać klienta)