• Przejście na nowe api NBP przy pobieraniu kursów walut (stara wersja api została wyłączona)
 • Zaktualizowano bazę sądów i instytucji

 • Poprawiono błędy w programie
 • Zaktualizowano bazę sądów i instytucji

 • Umożliwiono eksport dokumentów finansowych w formacie ministerstwa finansów JPK_FA (3)
 • Umożliwiono wydrukowanie numeru NIP odbiorcy na paragonie fiskalnym
 • Umożliwiono wznowienie procesu indeksowania dokumentów na potrzeby wyszukiwania pełnotekstowego. Kontynuowanie indeksowania jest teraz możliwe np. po restarcie serwera DMS.
 • Zaktualizowano bazę sądów i instytucji

 • Wprowadzono możliwość wysyłania powiadomień, o określonych operacjach w programie, do zainteresowanych pracowników za pomocą poczty e-mail (tylko w wersji Platinum programu)
 • Dodano nowe pola w Repertorium 2 w module Sprawy
 • Przyspieszono indeksowanie treści dokumentów na potrzeby wyszukiwania pełnotekstowego
 • Uproszczono proces importu danych z programu Excel
 • Usprawniono moduł wyszukiwania
 • Zaktualizowano bazę sądów i instytucji

 • Dodano możliwość wyszukiwania pełnotekstowego w treściach dokumentów systemu DMS w wersji Platinum programu. UWAGA! Po aktualizacji do tej wersji indeks dokumentów nie istnieje (istniejące dokumenty nie są zaindeksowane). Należy przeprowadzić pełne indeksowanie treści.
 • Dodano możliwość wprowadzania innych osób prowadzących sprawę
 • Zaktualizowano bazę sądów i instytucji