• Dostosowanie sposobu generowania pliku eksportu transakcji GIIF do zmian w systemie po stronie GIIF
 • Poprawienie wydruku rejestru PCC w sytuacji, gdy drukowane są czynności z kilkudziesięcioma opłatami
 • Wprowadzenie pełnej obsługi stawki VAT 23%
 • Wprowadzenie możliwości powielenia kilku zaznaczonych czynności notarialnych
 • Wizualizacja w postaci przycisków funkcji dostępnych dla wygenerowanych plików w Rejestrze transakcji GIIF

 • Usprawnienie obsługi wypisów seryjnych z poziomu modułu Repertorium
 • Poprawienie obsługi wzorców czynności po zmianie aktu notarialnego na czynność notarialną lub odwrotnie
 • Poprawienie obsługi opłat notarialnych w trakcie przechodzenia pomiędzy poszczególnymi czynnościami notarialnymi przy otwartym oknie czynności notarialnej
 • Zmiana widoku okna czynności notarialnej
 • Wprowadzenie możliwości definiowania wypisów na etapie tworzenia aktu notarialnego
 • Wprowadzenie na zakładce Dane podstawowe czynności notarialnej wyboru MS-Not 24 poprzez okno z listą dostępnych numerów

 • Dodanie możliwości wykorzystania szablonów z ustalonymi układami kalkulacji w nowym kalkulatorze
 • Wprowadzenie nowej formy płatności faktury: Gotówka + przelew
 • Aktualizacja deklaracji VAT-UE do postaci obowiązującej