Szanowni Państwo,

z przyjemnością informujemy, że 30.07.2020r. do dystrybucji trafiła aktualizacja pakietu KANCELARIA NOTARIALNA oznaczona numerem 7.6.1 oraz LEX@TEXT oznaczona numerem 4.6.1.

Zmiany w programie KANCELARIA NOTARIALNA wersja 7.6.1:

  • W module Repertorium wprowadzono możliwość filtrowania po wybranych stronach
  • Dostosowano program do zmienionego sposobu działania usługi kalendarza Google
  • W danych GIIF uwzględniono identyfikator dokumentu zwracany przez system GIIF w dokumencie UPO

Szanowni Państwo,

z przyjemnością informujemy, że 02.06.2020 r. do dystrybucji trafiła aktualizacja pakietu KANCELARIA NOTARIALNA oznaczona numerem 7.5.7 oraz LEX@TEXT oznaczona numerem 4.5.7.

Zmiany w programie KANCELARIA NOTARIALNA wersja 7.5.7

  • Zaktualizowano raport MS-Not 24 do wersji na rok 2020
  • Rozszerzono liczbę znaków dla dzielnej i dzielnika wykorzystywanych w eKW
  • Uwzględniono możliwość występowania "długiego myślnika" w opisie nieruchomości wprowadzanego w eKW
  • W rejestrze GIIF podczas wysyłki danych do systemu ministerstwa zautomatyzowano usuwanie znaków "enter" w uwagach do transakcji

Szanowni Państwo,

z przyjemnością informujemy, że 18.05.2020 r. do dystrybucji trafiła aktualizacja pakietu KANCELARIA NOTARIALNA oznaczona numerem 7.5.6 oraz LEX@TEXT oznaczona numerem 4.5.6.

Zmiany w programie KANCELARIA NOTARIALNA wersja 7.5.6

  • Usprawnienia wynikające z wprowadzenia nowej struktury danych wymaganych przez system eKW

Szanowni Państwo,

12.05.2020r. Ministerstwo Sprawiedliwości wprowadza zmiany w zawartości Działu IV oraz Działu II we wnioskach elektronicznego postępowania wieczystoksięgowego. W związku z tym, program Kancelaria Notarialna został dostosowany do wymaganych zmian. Aby od w/w daty móc poprawnie wysyłać wnioski na stronę branżową konieczne jest zaktualizowanie programu Kancelaria Notarialna do wersji 7.5.5. Tylko od tej wersji wnioski zawierające dane w powyższych działach, zostaną prawidłowo zaimportowane jako wnioski robocze do bazy danych EUKW (Aplikacji Branżowej). 

Szanowni Państwo,

z przyjemnością informujemy, że 19.02.2020 r. do dystrybucji trafiła aktualizacja pakietu KANCELARIA NOTARIALNA oznaczona numerem 7.5.4 oraz LEX@TEXT oznaczona numerem 4.5.4.

Zmiany w programie KANCELARIA NOTARIALNA wersja 7.5.4

  • Usprawnienie zatwierdzania czynności wieloilościowych z przygotowania