Szanowni Państwo,

informujemy, że w dniu dzisiejszym 27.04.2017 r. z powodów technicznych wstrzymaliśmy aktualizację programu Kancelaria Notarialna o numerze 6.7.0. 
Aktualnie nasz zespół pracuje nad rozwiązaniem zaistniałego problemu, dotyczącego numeracji Repertorium A. Najpóźniej w dniu jutrzejszym w godzinach popołudniowych otrzymają Państwo aktualizację systemu w wersji 6.7.1.

Za wszystkie niedogodności wynikające z tej sytuacji uprzejmie przepraszamy.

Zespół Obsługi systemu Kancelaria Notarialna.

Najważniejsze zmiany w programie KANCELARIA NOTARIALNA wersja 6.7.0

 • Dodanie możliwości wprowadzania pod jedną czynnością notarialną kilku depozytów. >> Na zakładce Depozyt czynności notarialnej, która obejmuje przyjęcie depozytu na przechowanie dodano możliwość wprowadzenia kilku depozytów. Działa to w ten sposób, że każdemu takiemu depozytowi zostanie nadany kolejny numer (w ramach jednej czynności).
 • Wprowadzenie szablonu raportu do Izby Notarialnej w Poznaniu.
 • W przypadku zmiany notariusza w danych aktu notarialnego, wprowadzono automatyczną zmianę notariusza w powiązanych wypisach.
 • Wprowadzenie pobierania Kursów EURO z serwisu NBP.

Zmiany w programie KANCELARIA NOTARIALNA wersja 6.6.1

 • Wprowadzenie komunikatów, które pozwolą na przekazywanie Państwu istotnych informacji ze strony Wolters Kluwer SA

Komunikaty są wyświetlane dla wszystkich użytkowników programu w górnej części głównego okna programu. Aby zapoznać się z wiadomością zawartą w komunikacie należy skorzystać z przycisku Więcej. Użycie przycisku Zamknij powoduje zamknięcie danego komunikatu i jeśli nie pozostały inne nieprzeczytane komunikaty, zostaje zamknięty cały panel z komunikatami. Zawsze można ponownie odczytać komunikaty poprzez zakładkę Komunikaty Wolters Kluwer.

Zmiany w programie KANCELARIA NOTARIALNA wersja 6.6.0

 • Wprowadzenie w danych strony możliwości wyboru rodzaju adresu (adres/miejscowość) 
  Opcja ta jest przydatna w sytuacji, gdy podana lokalizacja znajduje się w miejscowości, gdzie nie ma ulic, a adres składa się z samej nazwy miejscowości oraz numeru domu. Wybór opcji Miejscowość będzie skutkował nie wprowadzaniem ulicy do systemu eKW, a rozróżnieniem pomiędzy pocztą, a nazwą miejscowości.
 • Wprowadzenie obsługi deklaracji ORD-ZU dla deklaracji PCC-2 oraz SD-2
 • Wprowadzenie możliwości usuwania wiadomości z Warszawski Rady Izby Notarialnej
  Wprowadzona została opcja Usuń pod przyciskiem Operacje na zakładce wiadomości. Wiadomości są usuwane globalnie (dla wszystkich użytkowników programu). W filtrach wiadomości jest dodana opcja Usunięte, jak tam wejdziemy można przywrócić wiadomość do nieusuniętych.
 • Wprowadzenie możliwości tworzenia wypisów dla czynności nie będących aktami notarialnymi, a związanymi z dziedziczeniem (Akty poświadczenia dziedziczenia, Europejskie postępowania spadkowe)

Zmiany w programie KANCELARIA NOTARIALNA wersja 6.5.8

 • Uwzględnienie opłaty za wpis do Rejestru Spadkowego na wydrukach Repertorium A oraz Zbiorczego podsumowania należności tylko dla czynności notarialnych od dnia 2016-09-08