Szanowni Państwo,

z przyjemnością informujemy, że 23.07.2018 r. do dystrybucji trafiła aktualizacja pakietu KANCELARIA NOTARIALNA oznaczona numerem 7.1.0 oraz LEX@TEXT oznaczona numerem 4.1.0

Wszystkich użytkowników, którzy nie zakupili rocznej subskrypcji aktualizacyjnej lub posiadają starsze wersje oprogramowania, zapraszamy do zakupu rocznej subskrypcji.

Zmiany w programie KANCELARIA NOTARIALNA wersja 7.1.0

 • Wprowadzono obsługę faktur Pro Forma
 • Dodano możliwość wprowadzania opłaty za odpis KW
 • Dodano opłatę za odpis KW na raporcie z wystawionych faktur

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do pobrania aktualizacji.
Aktualizacja przeznaczona jest tylko dla użytkowników pakietów KANCELARIA NOTARIALNA w wersji 7.0

Zmiany w programie KANCELARIA NOTARIALNA wersja 7.0.9

 • Dodano wymóg logowania do programu przy wprowadzaniu stron z paska edycja Lex@Text


Zmiany w programie Lex@Text 4.0.9

 • Zmiany wynikające z aktualizacji Kancelarii Notarialnej 7.0.9

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do pobrania aktualizacji.
Aktualizacja przeznaczona jest tylko dla użytkowników pakietów KANCELARIA NOTARIALNA w wersji 7.0

Zmiany w programie KANCELARIA NOTARIALNA wersja 7.0.8

 • Poprawiono generowanie numerów czynności notarialnych zatwierdzanych z przygotowania


Zmiany w programie Lex@Text 4.0.8

 • Zmiany wynikające z aktualizacji Kancelarii Notarialnej 7.0.8

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do pobrania aktualizacji.
Aktualizacja przeznaczona jest tylko dla użytkowników pakietów KANCELARIA NOTARIALNA w wersji 7.0

Zmiany w programie KANCELARIA NOTARIALNA wersja 7.0.7

 • W związku z rozpoczęciem funkcjonowania od 9 kwietnia br. Centralnego Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych w programie Kancelaria Notarialna dodano możliwość wprowadzenia numeru Rep.N w czynności aktu notarialnego. Uzupełnianie tych danych nie jest obowiązkowe, ale dzięki temu możliwe będzie wyszukanie wszystkich aktów, które podlegają nowemu obowiązkowi bądź wyszukanie aktu wg danego numeru Rep.N. Dodatkowo pragniemy zauważyć, że system Lex@Text posiada funkcję Zapisz jako PDF, dzięki której łatwiej będzie przygotować wypis w formacie wymaganym przez CREWAN.

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do pobrania aktualizacji.
Aktualizacja przeznaczona jest tylko dla użytkowników pakietów KANCELARIA NOTARIALNA w wersji 7.0

Zmiany w programie KANCELARIA NOTARIALNA wersja 7.0.6

 • W module Finanse wprowadzono filtr faktur nie powiązanych z czynnościami notarialnymi
 • Dodano obsługę nowych formatów deklaracji PCC-2 oraz SD-2
 • Zmieniono sposób wycofywania czynności z Repertorium, które są powiązane z dokumentami finansowymi. Wycofanie czynności powiązanej z fakturą, będzie możliwe jedynie po wcześniejszym usunięciu tej pozycji z faktury