Szanowni Państwo,

z przyjemnością informujemy, że 30.07.2020r. do dystrybucji trafiła aktualizacja pakietu KANCELARIA NOTARIALNA oznaczona numerem 7.6.1 oraz LEX@TEXT oznaczona numerem 4.6.1.

Zmiany w programie KANCELARIA NOTARIALNA wersja 7.6.1:

 • W module Repertorium wprowadzono możliwość filtrowania po wybranych stronach
 • Dostosowano program do zmienionego sposobu działania usługi kalendarza Google
 • W danych GIIF uwzględniono identyfikator dokumentu zwracany przez system GIIF w dokumencie UPO
 • Uaktualniono dane urzędów oraz bazę podziału terytorialnego kraju TERYT
 • W wypisach seryjnych wprowadzono możliwość określania wielu płatników dla pojedynczych wypisów
 • W pokwitowaniu dla wybranych czynności notarialnych wprowadzono możliwość rozbicia na taksę notarialną i wypisy
 • Dla danych strony, na zakładce Repertorium wprowadzono opcję "Dziennik zmian", gdzie wyświetlane są aktualne dane z jakimi dana strona przystępowała do czynności notarialnych 
 • Wprowadzono możliwość wydruku faktury w języku angielskim
 • Zaktualizowano strukturę danych JPK-FA
 • Wprowadzono możliwość potwierdzenia odbioru dokumentów na tablecie dla odbytych czynności notarialnych, ale nie wprowadzonych do programu
 • Wprowadzono możliwość usuwania wielu podmiotów w niewysłanych transakcjach GIIF
 • W module Repertorium dodano informację o dziale numeru MS-Not24
 • Wprowadzono możliwość potwierdzenia odbioru wielu dokumentów podpisem na tablecie, mimo występowania we wskazanych czynnościach różnych stron
 • Zaktualizowano działanie filtra czynności z udziałem cudzoziemców:

- w przypadku osób fizycznych uwzględniane jest jedynie obywatelstwo - jak jest podane obywatelstwo inne niż PL to nie uwzględniany jest typ podmiotu, a gdy obywatelstwo jest PL to nie jest to cudzoziemiec,

- gdy obywatelstwo jest niewypełnione to uwzględniana jest opcja "Podmiot zagraniczny",

- gdy obywatelstwo jest niewypełnione i nie jest zaznaczony "Podmiot zagraniczny" to jest uwzględniany typ podmiotu, dla typów innych niż (01,02 i 03, puste) uwzględniany jest Kraj - jeśli jest inny niż PL to jest to cudzoziemiec,

 • Poprawiono działanie opcji wyboru rodzaju spłaty przy generowaniu faktury z poziomu modułu Repertorium
 • Poprawiono wypełnianie danych adresowych do przelewów opłat sądowych
 • W module Wysyłka wprowadzono możliwość wyboru czynności poprzez użycie opcji "Niewysłane", dostępnej z poziomu wyboru czynności notarialnych
 • Celem zapobieżenia omyłkowej zmianie typu podmiotu w wysłanej transakcji GIIF zablokowano możliwość użycia przycisku "Typ podmiotu" w wysłanej transakcji GIIF
 • W module eDeklaracji wprowadzono możliwość wygodnego podglądu komunikatu z systemu ministerstwa
 • Kolory czcionki i tła w definicji danych strony przeniesiono do bloku Identyfikacja
 • Wprowadzono ograniczenie blokujące możliwość zmiany numeru MS-Not 24 wniosku wieczystoksięgowego
 • Poprawiono działanie mechanizmu powielania danych adresu strony
 • W danych strony usunięto konieczność podawania danych adresowych
 • W module Wysyłka wprowadzono możliwość sortowania danych wg odbiorcy

- aby posortować dane wg nazwy odbiorcy, należy kliknąć na nagłówek kolumny Instytucja

 

Zmiany w programie Lex@Text 4.6.1:

 • Zmiany wynikające z aktualizacji Kancelarii Notarialnej 7.6.1

 

Pliki aktualizacyjne są dostępne w sekcji „Pobierz” na stronie www programu.

Z wyrazami szacunku Zespół Systemu Kancelaria Notarialna