Szanowni Państwo,

Zapraszamy do pobrania aktualizacji.
Aktualizacja przeznaczona jest tylko dla użytkowników pakietów KANCELARIA NOTARIALNA w wersji 7.0

Zmiany w programie KANCELARIA NOTARIALNA wersja 7.0.9

 • Dodano wymóg logowania do programu przy wprowadzaniu stron z paska edycja Lex@Text


Zmiany w programie Lex@Text 4.0.9

 • Zmiany wynikające z aktualizacji Kancelarii Notarialnej 7.0.9

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do pobrania aktualizacji.
Aktualizacja przeznaczona jest tylko dla użytkowników pakietów KANCELARIA NOTARIALNA w wersji 7.0

Zmiany w programie KANCELARIA NOTARIALNA wersja 7.0.8

 • Poprawiono generowanie numerów czynności notarialnych zatwierdzanych z przygotowania


Zmiany w programie Lex@Text 4.0.8

 • Zmiany wynikające z aktualizacji Kancelarii Notarialnej 7.0.8

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do pobrania aktualizacji.
Aktualizacja przeznaczona jest tylko dla użytkowników pakietów KANCELARIA NOTARIALNA w wersji 7.0

Zmiany w programie KANCELARIA NOTARIALNA wersja 7.0.7

 • W związku z rozpoczęciem funkcjonowania od 9 kwietnia br. Centralnego Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych w programie Kancelaria Notarialna dodano możliwość wprowadzenia numeru Rep.N w czynności aktu notarialnego. Uzupełnianie tych danych nie jest obowiązkowe, ale dzięki temu możliwe będzie wyszukanie wszystkich aktów, które podlegają nowemu obowiązkowi bądź wyszukanie aktu wg danego numeru Rep.N. Dodatkowo pragniemy zauważyć, że system Lex@Text posiada funkcję Zapisz jako PDF, dzięki której łatwiej będzie przygotować wypis w formacie wymaganym przez CREWAN.

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do pobrania aktualizacji.
Aktualizacja przeznaczona jest tylko dla użytkowników pakietów KANCELARIA NOTARIALNA w wersji 7.0

Zmiany w programie KANCELARIA NOTARIALNA wersja 7.0.6

 • W module Finanse wprowadzono filtr faktur nie powiązanych z czynnościami notarialnymi
 • Dodano obsługę nowych formatów deklaracji PCC-2 oraz SD-2
 • Zmieniono sposób wycofywania czynności z Repertorium, które są powiązane z dokumentami finansowymi. Wycofanie czynności powiązanej z fakturą, będzie możliwe jedynie po wcześniejszym usunięciu tej pozycji z faktury

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do pobrania aktualizacji.
Aktualizacja przeznaczona jest tylko dla użytkowników pakietów KANCELARIA NOTARIALNA w wersji 7.0

Zmiany w programie KANCELARIA NOTARIALNA wersja 7.0.5

 • Zmiana sposobu przygotowania pliku JPK_VAT

W wyniku informacji uzyskanych m.in. z urzędu skarbowego wprowadzone zostały zmiany w sposobie przygotowania pliku JPK_VAT:

 1. Faktury wystawione dla osób fizycznych będą zawarte zbiorczo pod jedną pozycją wraz ze sprzedażą niezafakturowaną. Innymi słowy tylko faktury z NIPem będą indywidualnie wyszczególnione w pliku JPK_VAT.
 2. Faktury wystawione w miesiącu kolejnym w stosunku do daty czynności notarialnej zostaną uwzględnione w tym samym miesiącu, w którym dokonana została czynność notarialna. Przykład: faktura wystawiona w lutym do czynności styczniowej zostanie uwzględniona w pliku JPK_VAT przygotowanym za styczeń.