Kancelaria Notarialna kompleksowo wspiera pracę notariuszy oraz pracowników kancelarii notarialnych w codziennych czynnościach notarialnych, zwiększając komfort i efektywność pracy. Program umożliwia m.in. kontrolę, rejestrację czynności notarialnych, wyszukiwanie wykonywanych spraw oraz przygotowanie wszystkich wymaganych prawem rejestrów i raportów w tym również do GIIF.