automatyzuj procesy

automatyzuj procesy

ograniczaj koszty

ograniczaj koszty

oszczędzaj czas i zasoby ludzkie

oszczędzaj czas i zasoby ludzkie

API IPG to usługa, która umożliwia bezpośredni transfer informacji o podmiotach gospodarczych i osobach do wewnętrznych systemów, takich jak CRM czy ERP. Dzięki temu dane z MSiG oraz ich zmiany automatycznie trafiają do systemu, natychmiast aktualizując zawarte w nim informacje.