LEX Informator Prawno-Gospodarczy to program zawierający informacje na temat firm zarejestrowanych w Rejestrze Przedsiębiorców KRS, wzbogacony o dane finansowe, w tym o analizę wskaźnikową podmiotów oraz szereg funkcjonalności usprawniających podejmowanie decyzji obarczonych dużym ryzykiem finansowym.