Z przyjemnością informujemy, że wraz z lutową aktualizacją Serwisu Prawo i Zdrowie przygotowaliśmy dla Państwa m.in. 28 nowych komentarzy praktycznych, udzieliliśmy odpowiedzi na 63 nowe pytania, a także opublikowaliśmy 11 pism urzędowych oraz dodaliśmy ponad 160 bieżących newsów z rynku ochrony zdrowia.
W lutowej aktualizacji gorąco polecamy materiały poświęcone zmianom w elektronicznej rejestracji pacjentów (komentarz Iwony Kaczorowskiej-Kossowskiej Elektroniczna rejestracja pacjentów od 1 stycznia 2015 r.) oraz poświęcone szybkiej ścieżce onkologicznej (komentarz Krzysztofa Urbana i Ewy Warmińskiej Szybka ścieżka onkologiczna w praktyce lekarza POZ - praktyczny poradnik).
Ponadto publikujemy komentarze praktyczne do projektowanych i wchodzących w życie zarządzeń Prezesa NFZ pozwalające na przygotowanie się do zmian w zakresie zawierania i realizacji umów z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Na bieżąco śledzimy i komentujemy także projekty aktów prawnych, w tym projekt ustawy o leczeniu niepłodności, śledzimy zmiany w koszyku świadczeń gwarantowanych oraz publikujemy najnowsze zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczące zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

W tym miesiącu nasi Eksperci udzielili odpowiedzi na tak nurtujące pytania, jak m.in.:
1. Czy szpital może wydać policji zaświadczenie dotyczące stanu zdrowia pacjenta, w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wypadku drogowego?
2. Czy w podmiotach leczniczych dopuszczalna jest identyfikacja pacjentów czytnikiem linii papilarnych?
3. Czy dopuszczalna jest sytuacja by lekarz zatrudniony w szpitalu na podstawie umowy o pracę, pełnił dyżury medyczne w ramach umowy cywilnoprawnej zawartej między szpitalem a działalnością gospodarczą danego lekarza?
4. Czy od 1 stycznia 2015 r., w przypadku przesłania przez pacjenta oryginału skierowania pocztą, termin 14 dni na jego dostarczenie będzie zachowany, jeśli pacjent prześle je za pomocą operatora świadczącego usługi pocztowe?
5. Czy dyrektor SP ZOZ-u niebędący lekarzem może mieć dostęp do dokumentacji medycznej pacjentów i danych medycznych pracowników?
6. Jak prawidłowo obliczyć termin w jakim pacjent musi dostarczyć oryginał skierowania do poradni specjalistycznej, by nie został on skreślony z listy oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej?
7. Jakie sytuacje wymagają bezpłatnego transportu sanitarnego dla pacjenta?
8. Czy istnieje podstawa prawna, na podstawie której lekarz POZ ma obowiązek wydawać dla uczniów zaświadczenia o zwolnieniu z zajęć szkolnych?
9. Jakie są zasady oddawania dnia wolnego za święto przypadające w sobotę?
10. Czy pielęgniarka ma obowiązek przepisywania zleceń lekarskich do tzw. książek zabiegów?