Od 1 lipca 2018 r. obowiązek przesyłania wszystkich struktur Jednolitego Pliku Kontrolnego na żądanie organów podatkowych objął mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Jednak mało precyzyjne przepisy oraz brak jednoznacznej informacji o strukturze jednolitych plików kontrolnych wciąż wzbudzają dużo wątpliwości dotyczących rodzaju danych oraz sposobu ich prezentacji. Wielu przedsiębiorców zadaje sobie pytanie, czy ten obowiązek w ogóle ich dotyczy…

Sprawdź, czy jesteś na bieżąco ze zmianami i weź udział w teście wiedzy dotyczącym Jednolitego Pliku Kontrolnego. Otrzymasz informacje o poprawnych odpowiedziach wraz z ich uzasadnieniem oraz bezpłatny dostęp testowy do programu LEX Księgowość na 7 dni!

1
Od 1 lipca 2018 r. mały przedsiębiorca musi przygotować na żadanie organów podatkowych Jednolity Plik Kontrolny dotyczący:

Zaznacz co najmniej jedną odpowiedź

{pyt_1_comment:body}
2
Przedsiębiorca prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów, będący podatnikiem VAT, nie musi przekazywać jednolitych plików kontrolnych dotyczących:

Zaznacz co najmniej jedną odpowiedź

{pyt_2_comment:body}
3
Podatnik prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów w formie papierowej:

Zaznacz co najmniej jedną odpowiedź

{pyt_3_comment:body}
4
Obowiązek przekazywania pliku JPK_FA dotyczy:

Zaznacz co najmniej jedną odpowiedź

{pyt_4_comment:body}
5
W przypadku małych i średnich przedsiębiorców organ podatkowy moze żądać struktury JPK_FA:

Zaznacz co najmniej jedną odpowiedź

{pyt_5_comment:body}
6
Podatnik, który prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów w formie elektronicznej, ale faktury wystawia w formie papierowej od 1 lipca 2018 r. ma obowiązek:

Zaznacz co najmniej jedną odpowiedź

{pyt_6_comment:body}
7
Podatnicy wystawiający faktury w walutach obcych muszą sporządzić JPK_FA:

Zaznacz co najmniej jedną odpowiedź

{pyt_7_comment:body}
8
Od 1 lipca 2018 r. organ podatkowy nie ma prawa zażądać od podatnika pliku JPK_WB dla:

Zaznacz co najmniej jedną odpowiedź

{pyt_8_comment:body}
9
W pliku JPK_MAG należy ujmować informacje z dokumentów:

Zaznacz co najmniej jedną odpowiedź

{pyt_9_comment:body}
10
Strukturę JPK_MAG są zobowiązani przygotowywać:

Zaznacz co najmniej jedną odpowiedź

{pyt_10_comment:body}

Chcesz poznać poprawne odpowiedzi do wszystkich pytań?
Wypełnij poniższy formularz – otrzymasz poprawne odpowiedzi w e‑mailu oraz specjalny, bezpłatny kod dostępu do nowego programu LEX Księgowość na 7 dni.

    W LEX Księgowość znajdziesz pełne uzasadnienia odpowiedzi oraz:
  • komentarze ekspertów do bieżących zadań z zakresu prawa podatkowego oraz rachunkowości
  • bazę odpowiedzi na pytania użytkowników
  • gotowych wzorów dokumentów oraz procedur
  • codziennie aktualizowanej bazy przepisów prawa pracy

Wypełnij formularz i zapoznaj się z poprawnymi odpowiedziami:

Pole wymagane

Pole wymagane

Pole wymagane

Invalid Input

Pole wymagane

Pole wymagane

Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, jest Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa. Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zapytania objętego formularzem, a także, że przysługują Państwu prawa dostępu do Państwa danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności, której treść dostępna jest tutaj. Dane osobowe podane przez Państwo będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji zapytania, a jeśli udzielili Państwo określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Nadto, będziemy przetwarzać Państwa dane na podstawie naszego uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi informacjami dostępnymi w Polityce prywatności, w tym dot. okresów przechowywania danych i kategorii odbiorców danych. W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji pod adresem pod adresem: pl-ochrona.danych@wolterskluwer.com.
Pole wymagane

Pole wymagane

Pola wymagane

ZYSKAJ odpowiedzi na pytania + BEZPŁATNY dostęp do LEX Księgowość na 7 dni

Twoje dane są niezbędne do nadania indywidualnego dostępu

Dostęp testowy jest BEZPŁATNY i zostanie wyłączony po 7 dniach