Komentarz praktyczny | Mazurkiewicz Magda

Z dniem 1 lipca 2018 r. wchodzą w życie przepisy dotyczące podzielonej płatności tzw. split payment. Chociaż ustawodawca przewidział, że w pierwszym etapie realizacja płatności w tym systemie jest dobrowolna i decyzja o płatności w tej formie należy do płacącego, to w praktyce wszyscy przedsiębiorcy muszą przygotować ewidencję i systemy finansowo-księgowe do obsługi split payment.

Komentarz praktyczny | Tomaszewska Barbara

21.11.2017 r. został skierowany do Sejmu rządowy projekt ustawy – Prawo przedsiębiorców (VIII kadencja, druk sejm. nr 2051). W uzasadnieniu ustawy podkreśla się, że w swoim założeniu ma ona ułatwić podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej oraz stworzyć przedsiębiorcom większą pewność i bezpieczeństwo prawne, a także zachęcić do rozwijania działalności gospodarczej.

Komentarz praktyczny | Pogoński Mariusz

Podzielona płatność to kolejne narzędzie, którego zadaniem jest uszczelnienie systemu VAT. Choć jego stosowanie ma być dobrowolne, plany te od samego początku budzą niepokój podatników. Projekt ustawy nowelizującej przepisy o VAT oprócz zmian w już obowiązujących przepisach przewiduje także wprowadzenie ich nowego bloku w rozdziale 1a w art. 108a-108e u.p.t.u.

Komentarz praktyczny | Liżewski Sławomir


Pakiet projektowanych ustaw pod zbiorczą nazwą Konstytucja dla biznesu wprowadza szereg zmian w zakresie prowadzenia małych i średnich firm. Ich celem ma być uproszczenie zasad prowadzenia działalności gospodarczej w naszym kraju – także dla międzynarodowych firm.

Komentarz praktyczny | Kowalski Radosław

Nie zawsze straty po klęskach żywiołowych firma może zaliczyć do kosztów podatkowych
Występujące w ostatnim czasie warunki pogodowe mają też wpływ na rozliczenia podatkowe dokonywane przez polskich przedsiębiorców. Część z nich bowiem musi odpowiedzieć sobie na pytanie: czy straty, jakie ponieśli w związku z upałami lub gwałtownymi burzami mogą być zaliczone do kosztów podatkowych.