Komentarz praktyczny
Kowalski Radosław

Mogłoby się wydawać, że zakończenie działalności gospodarczej to proste posunięcie. Jednak nawet w takiej sytuacji na podatnikach ciąży wiele obowiązków, których dopełnienie bywa problematyczne. Jednym z nich jest zakończenie przez kasę rejestrującą pracy w trybie fiskalnym. Na podatnikach zamykających działalność gospodarczą ciążą cztery obowiązki wynikające z przepisów § 15 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących – dalej r.k.r.

Mogłoby się wydawać, że zakończenie działalności gospodarczej to proste posunięcie. Jednak nawet w takiej sytuacji na podatnikach ciąży wiele obowiązków, których dopełnienie bywa problematyczne. Jednym z nich jest zakończenie przez kasę rejestrującą pracy w trybie fiskalnym. Na podatnikach zamykających działalność gospodarczą ciążą cztery obowiązki wynikające z przepisów § 15 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących – dalej r.k.r.

Okres styczeń-luty to miesiące, w których wiele firm otrzymuje lub wystawia swoim kontrahentom faktury korygujące ze sprzedaży lub zakupów z 2015 r. Pojawia się jednak problem z rozliczeniem takich faktur. Otóż, czy zgodnie z nowymi przepisami podatnicy powinni rozliczyć je na bieżąco, czyli w 2016 r., czy może przypisać je do 2015 r., bo przecież jeszcze wielu z nich nie sporządziło zeznania podatkowego za ubiegły rok? Wątpliwości te wynikają ze zmian, jakie zostały wprowadzone w korekcie kosztów i przychodów zarówno w podatku CIT jak i PIT. Przypomnijmy, że od 1 stycznia 2016 r. korekta może być dokonywana na bieżąco, w dacie wystawienia faktury lub otrzymania faktury korygującej, o ile nie jest spowodowana błędem rachunkowym lub inną oczywistą pomyłką. Dotyczy to np. udzielonych później rabatów lub zwrotów towarów.


Najczęściej składaną przez płatników informacją podatkową jest PIT-11, czyli informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy. Dla wielu podatników formularz ten stanowi podstawę dokonania rozliczenia rocznego. Dla organów podatkowych jest natomiast narzędziem, które pozwala zweryfikować, czy w roku podatkowym płatnicy w prawidłowy sposób wypełniali swoje obowiązki. Jego prawidłowe wypełnienie i złożenie w wymaganym terminie ma zatem duże znaczenie. 
Kto, kiedy i w jakim terminie powinien złożyć informację PIT-11?