Wprowadzenie od 1 lipca 2016 r. Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) będzie się wiązać z koniecznością wyposażenia systemów księgowych podatników w nową funkcjonalność umożliwiającą wytworzenie JPK, a w niektórych przypadkach również z modyfikacją zasad prowadzenia ksiąg oraz sposobu dokumentowania transakcji handlowych.

Komentarz praktyczny 
Łyjak Grzegorz 

W dniu 1 kwietnia 2016 r. do sejmu wpłynął projekt ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług. Ustawa określa warunki zatrudnienia pracowników delegowanych na terytorium RP, zadania i uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy związane z delegowaniem pracowników w ramach świadczenia usług oraz zasady współpracy z właściwymi organami innych państw członkowskich w tym zakresie. Wprowadzenie przepisów ustawy ma służyć przede wszystkim zagwarantowaniu odpowiedniego poziomu ochrony praw pracowników delegowanych, w tym egzekwowanie minimalnych warunków zatrudnienia mających zastosowanie w państwie członkowskim, w którym praca ma być świadczona.

Komentarz jest częścią analizy Delegowanie pracowników do pracy w Polsce.

Pierwsze miesiące każdego roku to dla większości podmiotów prowadzących pełną księgowość okres wzmożonych prac związanych z zamykaniem ksiąg rachunkowych minionego roku obrotowego oraz ze sporządzaniem rocznego sprawozdania finansowego. Jest to okres wyjątkowo trudny, ponieważ te coroczne obowiązki muszą być realizowane równocześnie z zapewnieniem obsługi księgowej bieżących miesięcy.

Komentarz praktyczny 
Kowalski Radosław

Większość podatników doskonale pamięta o konieczności złożenia deklaracji podatkowych w VAT, rocznych zeznań podatkowych w podatku dochodowym (czy to PIT czy CIT). Nawet przekazanie informacji podatkowych takich jak PIT-11, PIT-4R, PIT-8AR i inne, chociaż sporządzane i składane raz do roku doskonale wpisują się w kalendarz przedsiębiorców. Nieco inaczej zdaje się być w przypadku informacji, obowiązek składania której wynika z ordynacji podatkowej, czyli informacji ORD-U. Stąd właśnie w poradniku Informacja ORD-U na przykładach, posługując się praktycznymi przykładami, przybliżone zostały informacje oraz zasady i okoliczności jej przygotowywania i przekazywania.

Komentarz praktyczny
Krywan Tomasz, Niedźwiedzka Małgorzata

Z roku na rok grono podmiotów bezwzględnie zobowiązanych do rejestrowania obrotu przy użyciu kasy fiskalnej poszerza się. Nadal jednak spora grupa podatników ma możliwość skorzystania w tym zakresie ze zwolnienia podmiotowego. Jakie warunki muszą w tym celu spełnić? Jakich formalności dopełnić? Jak prawidłowo obliczyć wysokość obrotu?