Komentarz praktyczny | Matusiakiewicz Łukasz


Wprowadzenie mechanizmu podzielonej płatności (split payment) wiąże się z utworzeniem tzw. rachunku VAT i ograniczoną swobodą dysponowania przez podatnika znajdującymi się na nim środkami.

Funkcjonowanie systemu może nierzadko prowadzić do nagromadzenia środków na tym rachunku, stąd dla podatnika korzystniejsze byłoby dysponowanie nimi na typowym rachunku rozliczeniowym (a więc ich „uwolnienie”). To jednak wiąże się z koniecznością złożenia wniosku, który musi zostać pozytywnie rozpatrzony przez naczelnika urzędu skarbowego.

Komentarz jest częścią analizy, w której znajdziesz również:
Embedded Image KOMENTARZE PRAKTYCZNE
Embedded Image ODPOWIEDZI NA PYTANIA:
  • Fakultatywność zastosowania mechanizmu podzielonej płatności | Bartosiewicz Adam
  • System zachęt dla podatników dobrowolnie stosujących mechanizm podzielonej płatności | Kowalski Radosław
  • Split payment a zwrot różnicy podatku na rachunek VAT | Matusiakiewicz Łukasz
  • Podzielona płatność w VAT | Pogoński Mariusz
  • Czy bank będzie miał obowiązek utworzyć rachunek VAT, nawet, gdy podatnik nie złoży wniosku do banku takiego wniosku?
  • Czy gmina może kwotę netto przelewać do banku celem zabezpieczenia kredytu (w ramach split payment)?
  • Czy gmina może wprowadzić obowiązek płatności w systemie split payment?
  • Czy korygowanie błędnych przelewów z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności będzie możliwe?
    W programie jeszcze 18 odpowiedzi