Komentarz praktyczny | Bartosiewicz Adam

Od 1.07.2018 r. istnieje w Polsce możliwość płacenia za faktury przy wykorzystaniu tzw. podzielonej płatnością. Kręgosłupem tego systemu są rachunki VAT – specjalne rachunki bankowe otwierane przy rachunkach bieżących podatników, na które mają trafiać środki odpowiadające VAT z faktury. Na pytanie o to, jak funkcjonują rachunki VAT, odpowiada niniejszy komentarz.

 

Komentarz jest częścią analizy, w której znajdziesz również:
Embedded Image AKTY PRAWNE Embedded Image ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Podatek od towarów i usług.
Dz.U.2017.1221 t.j. | ustawa z dnia 11 marca 2004 r. | Akt obowiązujący

  • art. 108(a) - art. 108(d)
  • Czy bank będzie miał obowiązek utworzyć rachunek VAT, nawet, gdy podatnik nie złoży wniosku do banku takiego wniosku?
  • Czy gmina może kwotę netto przelewać do banku celem zabezpieczenia kredytu (w ramach split payment)?
  • Czy gmina może wprowadzić obowiązek płatności w systemie split payment?
  • Czy korygowanie błędnych przelewów z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności będzie możliwe?
    W programie jeszcze 16 odpowiedzi