Komentarz praktyczny | Kowalski Radosław

Podzielona płatność jest instytucją całkowicie nową w polskim systemie VAT. Co więcej, mechanizm taki jest niezwykle rzadko stosowany w ramach całej Unii Europejskiej. Pomimo że w stworzonym przez Komisję Europejską Studium wykonalności alternatywnych metod poprawy oraz uproszczenia poboru podatku VAT 1, podzielona płatność została wskazana jako jedna z alternatywnych metod poprawy funkcjonowania VAT, na razie niewiele spośród państw członkowskich zdecydowało się na jej wprowadzenie. Nawet te spośród państw UE, które mają w swoich systemach podatkowych split payment, nie zdecydowały się na jego szerokie zastosowanie.

 

Komentarz jest częścią analizy, w ramach której znajdziesz również:
Embedded Image AKTY PRAWNE Embedded Image ODPOWIEDZI NA PYTANIA:

Podatek od towarów i usług.
Dz.U.2017.1221 t.j. | ustawa z dnia 11 marca 2004 r. | Akt obowiązujący

  • art. 108(a) - art. 108(d)
  • Czy gmina może wprowadzić obowiązek płatności w systemie split payment?
  • Czy korygowanie błędnych przelewów z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności będzie możliwe?
  • Czy mechanizm podzielonej płatności (tzw. split payment) będzie obejmował płatności realizowane poprzez polecenie zapłaty (direct debit)?
  • Czy podatnik ma obowiązek zgłoszenia rachunku VAT do urzędu skarbowego?
    W programie jeszcze 17 pytań.