Komentarz praktyczny | Bartosiewicz Adam

Od 1.07.2018 r. możliwa jest zapłata za fakturę VAT w formie podzielonej płatności. Czy stosowanie tej formy zapłaty jest obowiązkowe? Czy strony umowy mogą wyłączyć jej stosowanie? Dowiedz się z lektury komentarza.

 

Komentarz jest częścią obszernej analizy, w której znajdziesz również:
Embedded Image PISMA URZĘDOWE
Embedded Image ODPOWIEDZI NA PYTANIA:
PT8.054.15.2018.TXZ.130E, Zastosowanie split payment dla transakcji dokonywanych przy płatności w innych walutach niż złoty polski.
- Pismo wydane przez: Ministerstwo Finansów
  • Czy bank będzie miał obowiązek utworzyć rachunek VAT, nawet, gdy podatnik nie złoży wniosku do banku takiego wniosku?
  • Czy gmina może kwotę netto przelewać do banku celem zabezpieczenia kredytu (w ramach split payment)?
  • Czy gmina może wprowadzić obowiązek płatności w systemie split payment?
  • Czy korygowanie błędnych przelewów z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności będzie możliwe?
    W programie jeszcze 17 pytań.