Komentarz praktyczny | Pogoński Mariusz


Podzielona płatność (tzw. split payment) to kolejne narzędzie, którego zadaniem jest uszczelnienie systemu VAT. Chociaż jego stosowanie ma być dobrowolne, plany te od samego początku budzą niepokój podatników. Nowelizacja wprowadza mechanizm podzielonej płatności w rozdziale 1a w art. 108a–108d u.p.t.u. 

Czytaj komentarz eksperta i dowiedz się:       Szkolenia Banner split artykul

  • jakie są powody wprowadzenia nowelizacji
  • na czym polega istota podzielonej płatności
  • dlaczego warto korzystać z mechanizmu podzielonej płatności

Komentarz jest częścią obszernej analizy, w ramach której znajdziesz również:
Embedded Image AKTY PRAWNE Embedded Image ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Podatek od towarów i usług.
Dz.U.2017.1221 t.j. | ustawa z dnia 11 marca 2004 r. | Akt obowiązujący

  • art. 108(a) - art. 108(d)
  • Czy bank będzie miał obowiązek utworzyć rachunek VAT, nawet, gdy podatnik nie złoży wniosku do banku takiego wniosku?
  • Czy gmina może kwotę netto przelewać do banku celem zabezpieczenia kredytu (w ramach split payment)?
  • Czy gmina może wprowadzić obowiązek płatności w systemie split payment?
  • Czy korygowanie błędnych przelewów z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności będzie możliwe?
    W programie znajdziesz jeszcze 16 pytań.