Komentarz praktyczny | Matusiakiewicz Łukasz


Wprowadzenie mechanizmu podzielonej płatności (split payment) wiąże się z utworzeniem tzw. rachunku VAT i ograniczoną swobodą dysponowania przez podatnika znajdującymi się na nim środkami.

Komentarz praktyczny | Bartosiewicz Adam

Od 1.07.2018 r. istnieje w Polsce możliwość płacenia za faktury przy wykorzystaniu tzw. podzielonej płatnością. Kręgosłupem tego systemu są rachunki VAT – specjalne rachunki bankowe otwierane przy rachunkach bieżących podatników, na które mają trafiać środki odpowiadające VAT z faktury. Na pytanie o to, jak funkcjonują rachunki VAT, odpowiada niniejszy komentarz.

Komentarz praktyczny | Kowalski Radosław

Podzielona płatność jest instytucją całkowicie nową w polskim systemie VAT. Co więcej, mechanizm taki jest niezwykle rzadko stosowany w ramach całej Unii Europejskiej. Pomimo że w stworzonym przez Komisję Europejską Studium wykonalności alternatywnych metod poprawy oraz uproszczenia poboru podatku VAT 1, podzielona płatność została wskazana jako jedna z alternatywnych metod poprawy funkcjonowania VAT, na razie niewiele spośród państw członkowskich zdecydowało się na jej wprowadzenie. Nawet te spośród państw UE, które mają w swoich systemach podatkowych split payment, nie zdecydowały się na jego szerokie zastosowanie.

Komentarz praktyczny | Bartosiewicz Adam

Od 1.07.2018 r. możliwa jest zapłata za fakturę VAT w formie podzielonej płatności. Czy stosowanie tej formy zapłaty jest obowiązkowe? Czy strony umowy mogą wyłączyć jej stosowanie? Dowiedz się z lektury komentarza.

Komentarz praktyczny | Pogoński Mariusz


Podzielona płatność (tzw. split payment) to kolejne narzędzie, którego zadaniem jest uszczelnienie systemu VAT. Chociaż jego stosowanie ma być dobrowolne, plany te od samego początku budzą niepokój podatników. Nowelizacja wprowadza mechanizm podzielonej płatności w rozdziale 1a w art. 108a–108d u.p.t.u.