Wprowadzono mechanizm tworzenia powiązań z LEX Edytora do systemu LEX dla jednostek redakcyjnych aktu prawnego zawierających w numerze indeks górny. Obsługiwane są dwa formaty zapisu indeksu: art. 231 k.p.c. oraz art. 23(1) k.p.c.

Wychodząc na przeciw sugestiom naszych Klientów opublikowano słownik synonimów nazw aktów prawnych, na podstawie których aplikacja LEX Edytor tworzy powiązania do SIP LEX. Słownik dostępny jest na końcu instrukcji obsługi, którą znajdziesz na naszej stronie serwisowej.

Zmiany w LEX Edytor 3.2.1

  • Wyeliminowano konieczność podwójnego konfigurowania opcji wydruku.

Najważniejsze zmiany w LEX Edytor 3.2.0

Wprowadzono mechanizm informowania użytkownika o pojawieniu się nowej wersji aplikacji LEX Edytor. Mechanizm funkcjonuje z poziomu dowolnego dokumentu otwartego w MS Word.

  • Wprowadzono nowy mechanizm aktualizowania aplikacji LEX Edytor w MS Word, wymuszający przeprowadzenie tej operacji po stronie użytkownika systemu.
  • Dodano wewnętrzny mechanizm, informujący użytkowników o zmianach wprowadzanych w danej aktualizacji LEX Edytora.
  • Dodano nowe przykłady do funkcji Prawnicze błędy językowe (620 przypadków).
  • Wprowadzono zmiany w mechanizmie nakładania linków na dokument użytkownika. W przypadku wystąpienia błędu (błąd w dokumencie lub utrata połączenia z siecią Internet) system nie przerywa procesu i nakłada powiązania do jednostek, dla których linkowanie zakończyło się sukcesem.

Najważniejsze zmiany LEX Edytor wersja 3.1.2 

  • Dostosowanie aplikacji do zmian w MS Word 2016 oraz rozwiązanie problemu związanego z brakiem możliwości wywołania okna logowania.