• Usprawniono mechanizm tworzenia linków do systemu Lex (Opcja Stwórz link do aktu w Lex).
  • Usprawniono mechanizm tworzenia powiązania do podkreślonego tekstu.
  • Zaktualizowano słownik prawniczych błędów językowych (Opcja Sprawdź prawnicze błędy językowe).