• Dodano funkcjonalność pokazującą wszystkie rozpoznane jednostki redakcyjne - w podziale na powiązane i niepowiązane.
 • Dodano opisy przycisków na pasku głównym.
 • Usprawniono mechanizm prezentacji i pracy z tezami:
  • Dodano podgląd wszystkich tez zawartych w orzeczeniu
  • Dodano podgląd statusu tezy
  • Dodano możliwość wyboru tezy do użycia w dokumencie
 • Dodano możliwość formatowania czcionki, stylu jednostek redakcyjnych dodawanych za pomocą przycisku ‘Inna jednostka
 • Rozbudowa listy synonimów aktów prawnych o kolejne przypadki.
 • Zaktualizowano słownik prawniczych błędów językowych (Opcja Sprawdź prawnicze błędy językowe).
 • Zmiana adresu serwera aktualizacji LEX Edytora.
 • Aktualizacja nowej wersji serwera.
 • Rozszerzono funkcjonalność Szukaj powiązań oraz Szukaj powiązań w zaznaczeniu o możliwość wyszukania powiązań dla zakresu jednostek aktu prawnego, np. art. 86-100 kc, art. 2 §1 - 3 kpc., §1-3 Dz.U.2018.2524.
 • W lewym panelu Powiązania Lex rozszerzono okno dla opcji Pokaż podgląd (ikona oka) w celu prezentacji całości treści przepisu, do którego zostało utworzone powiązanie.
 • Zaktualizowano słownik prawniczych błędów językowych (Opcja Sprawdź prawnicze błędy językowe) – dodano 138 nowych przypadków.
 • Wzbogacono mechanizm wyszukiwania powiązań o 1000 nowych pozycji. (Opcja Szukaj powiązań, Szukaj powiązań w zaznaczeniu). Aktualny spis synonimów dostępny jest na końcu instrukcji obsługi dostępnej z poziomu Lex Edytora w ramach opcji Pomoc->Instrukcja Obsługi lub na stronie
 • Zaktualizowano wzory dostępne w Stwórz nowy -> Ze wzoru.
 • Wprowadzono nową opcję Pomoc, w ramach której użytkownik ma szybki dostęp do instrukcji obsługi, filmów instruktażowych oraz informacji nt. oferty szkoleń produktowych.
 • Usprawniono mechanizm tworzenia linków do systemu Lex (Opcja Stwórz link do aktu w Lex).
 • Usprawniono mechanizm tworzenia powiązania do podkreślonego tekstu.
 • Zaktualizowano słownik prawniczych błędów językowych (Opcja Sprawdź prawnicze błędy językowe).