Pierwsze miesiące każdego roku to dla większości podmiotów prowadzących pełną księgowość okres wzmożonych prac związanych z zamykaniem ksiąg rachunkowych minionego roku obrotowego oraz ze sporządzaniem rocznego sprawozdania finansowego. Jest to okres wyjątkowo trudny, ponieważ te coroczne obowiązki muszą być realizowane równocześnie z zapewnieniem obsługi księgowej bieżących miesięcy.

Minister Rozwoju i Finansów przygotował projekt nowelizacji ustaw PIT i CIT, który przewiduje szybszą amortyzację podatkową środków trwałych. Zgodnie z nowymi przepisami przedsiębiorstwa będą mogły dokonywać jednorazowych odpisów amortyzacyjnych na kwotę do 100.000 zł w skali roku.

W ciągu ostatnich kilku lat wyłudzenia VAT stały się prawdziwą zmorą fiskusa. Problem nie dotyczy tylko Polski, ale w zasadzie wszystkich państw Unii Europejskiej. Wyłudzenia VAT są jedną z przyczyn powstawania tzw. luki w VAT. Aby zrozumieć jak ona powstaje warto wiedzieć, na czym polega mechanizm karuzeli podatkowej i jakie środki ostrożności powinien zachować każdy podatnik VAT, aby ograniczyć do minimum ryzyko nieświadomego uczestnictwa w nich.

Zakończenie roku podatkowego to dla podatników gorący okres. Oczywiście w rozliczeniach z fiskusem pojęcie „zakończenie roku" jest o tyle specyficzne, że tak naprawdę to wraz z faktycznym końcem roku bardzo często zaczyna się intensywna praca.

W większości przypadków operacje gospodarcze ewidencjonowane w księgach mają charakter odpłatny, ponieważ wiążą się ze sprzedażą lub zakupem towarów bądź usług. Jednak prowadzenie działalności gospodarczej nie wyklucza możliwości udzielenia lub otrzymania świadczeń nieodpłatnych o charakterze darowizn. Oczywiście niesie to za sobą konsekwencje zarówno na gruncie podatków, jak i rachunkowości.