Czy zgodnie z ustawą o podatku od niektórych instytucji finansowych przedsiębiorca - spółka akcyjna, którego podstawową działalnością jest wytwarzanie i przesył energii cieplnej oraz wpisane ma w KRS jako dodatkową działalność PKD 64.92.Z "Pozostałe formy udzielania kredytów", (do wniosku o wpis do KRS nie zostało złożone oświadczenie, że spółka zamierza prowadzić działalność gospodarczą w zakresie udzielania kredytów konsumenckich) i udzieliła w przeszłości kilku pożyczek konsumenckich (na dzień dzisiejszy pozostała jedna pożyczka, której termin spłaty przypada w roku bieżącym) będzie podatnikiem podatku bankowego?

Podatek od niektórych instytucji finansowych (tzw. podatek bankowy) obowiązuje zaledwie od 1 lutego 2016 r. a już budzi wątpliwości. W prasie pojawiły się bowiem informacje, że może on dotyczyć każdej dużej firmy, która udzieli jednorazowej pożyczki osobie fizycznej.

Pierwsze miesiące każdego roku to dla większości podmiotów prowadzących pełną księgowość okres wzmożonych prac związanych z zamykaniem ksiąg rachunkowych minionego roku obrotowego oraz ze sporządzaniem rocznego sprawozdania finansowego. Jest to okres wyjątkowo trudny, ponieważ te coroczne obowiązki muszą być realizowane równocześnie z zapewnieniem obsługi księgowej bieżących miesięcy.